Search

Casa > Coneixement > Contingut
Emmagatzematge i ús d'imatges antiedat
Jul 09, 2018

Precaucions per a la conservació i l'ús

No emmagatzegueu en un lloc exposat a la llum directa del sol o alta temperatura o alta humitat.

Per deixar d'usar temporalment, torneu-la a introduir a la bossa i segellar-la amb cinta adhesiva. Si el segell no està complet, els ingredients es poden evaporar durant l'emmagatzematge, cosa que impossibilita la seva reutilització.

En descartar, segueix la classificació del reciclatge ambiental.


Coneixement del sector corresponent