Search

Casa > Coneixement > Contingut
Què he de fer si el cable té una inducció?
Jul 09, 2018

Cable i cable amb tractament elèctric inductiu:

1, Cable recomanat per cable cablejat amb parell trenat, senyal d'alta freqüència també ha de prestar atenció a la compatibilitat amb la impedància.

2, la capa de blindatge del cable i el nucli del cable no utilitzat han de ser fusionats de manera fiable.

3, el roscat de tubs metàl·lics es pot utilitzar per a la soldadura de la canonada de metall, i el cable es duu a la canonada metàl·lica.


Coneixement del sector corresponent